Yangın Alarm Sistemleri

Kapalı alanların en önemli risklerinden biri YANGIN OLASILIĞI dır. Pekçok faktör bu riski yaratmaktadır. Eskimiş ve/veya yetersiz elektrik sistemleri, ısı üreten sistemler, dikkatsiz kişiler tarafında yaratılan riskler, arızalı cihazlar, sabotaj olasılığı, teklikeli maddelerin bulunması YANGIN için temel nedenlerdir. Önceden haberdar olmak, yangın başladığında alarm oluşturmak, mahal bilgisi vermek ve gerekli sistemleri aktif etme (söndürme, pozitif basınçlama, alarm bildirimi, acil durum anonsu, yönlendirme vs.) ve gerekli sistemleri kapatma (havalandırma, asansör vs.) gibi durumları belirleyecek YANGIN SENARYOLARI oluşturarak uygulamak bu sistemlerin beklenen faaliyetlerindendir. Her marka ve model sistem ile, Analog, Adreslenebilir Dijital yangın ikaz sistemleri kurmaktayız.