Kalite Politikası

Kalite, çevre, doğa, insan sağlığı ve güvenliği önceliklidir.

Dorax Yönetim Ekibi, Entegre Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyma ve bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeye karar verme ve iradesini açıkça ortaya koyan Entegre Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi için temel oluşturan, Entegre Yönetim Sistemi Politikası'nı belirlemiş, tüm çalışanlara iletmiş ve anlaşılmasını sağlamıştır. Entegre Yönetim Sistemi Politikası'nın etkinliği, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir. Tüm personelin Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nı ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı, periyodik iletişim toplantıları, iç ve dış denetimler aracılığı ile takip edilmektedir.

Kalite Politikası

İç ve dış müşterilerimizin isteklerini eksiksiz, istenen kalitede ve zamanında karşılamak birinci önceliğimizdir. Müşterilerimizin memnuniyetini ürün ve hizmetimizin kalitesinin belirleyeceğine inanıyoruz. Müşteri memnuniyetini arttırmak en önemli hedefimizdir.

Kaliteden tüm çalışanlarımız sorumludur. Bunun için çalışanlarımızın eğitimine önem veriyor ve gerekli eğitimleri almalarını sağlıyoruz.

Üretimlerimizde kalite seviyemizin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilmesi ve arttırılmasını sağlayacağına inanıyoruz.

Rekabet avantajımızı geliştirmek ve karlılığımızı arttırabilmek için verimsizlik maliyetlerini (gereksiz taşıma, gereksiz stok, işçilik kaybı makine zaman kaybı ve malzeme kaybı vb.) azaltmak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefliyoruz.

Kaliteli ürün için kaliteli girdinin ön şart olduğu bilinciyle, tedarikçilerimizi sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmekteyiz.

DORAKS olarak yasal şartlara ve ulusal ve uluslararası hukuka uyacağımızı taahhüt ederiz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uyulması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesiyle yukarıda belirtilen hedeflere ulaşacağız.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “Önce İnsan” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi ile;

  • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, risk analizleri sonucu tespit edilen önlemleri ve iyileştirmeleri yaparak iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmek,
  •  Faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkileri tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
  • Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamak,
  • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere uymak,
  • Çalışanlar, tedarikçiler, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlar ile iş birliği yaparak; iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm önlemleri almak, uygulamak, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik etmek,
  • Farkındalığın arttırılması ve bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler verilerek performansı arttırmak
  • Doraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası olarak benimsenir.
+90 216 577 28 48info@doraks.com.trDoraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah., Kayışdağı Cad. Ozan Veysel Sk. No: 9 / 1 Ataşehir PK 34400 İstanbul - Türkiye