Çerez Politikası

Doraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Veriler Politikası

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” ya da “KVKK”) 10’uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Küçükbakkalköy Mah., Kayışdağı Cad. Ozan Veysel Sk. No: 9 / 1 Ataşehir PK 34400 İstanbul - Türkiye” adresinde mukim Doraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Doraks”) tarafından hazırlanmıştır.

Politika’nın amacı, www.doraks.com.tr internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerez(ler)”) internet siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ne ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi hatırlar ve İnternet Sitesi üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca İnternet Sitesi’nin ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
İnternet Sitesi’nde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler aşağıdaki detaylandırıldığı şekilde kullanılmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler:
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:
İnternet Sitesi’nde kullanım amacına göre aşağıdaki çerez kullanılmaktadır:

Zorunlu Çerezler:

Zorunlu çerezler, bir internet sitesinin temel işlevselliğini sağlamak için gereken çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcının internet sitesini doğru bir şekilde görüntüleyebilmesi, siteyi gezinirken temel işlevleri kullanabilmesi ve güvenli bir şekilde oturum açabilmesi gibi temel işlemleri destekler. Örnek olarak, oturum açma bilgileri, dil tercihi gibi bilgileri depolamak ve kullanıcının tercihlerini hatırlamak için kullanılırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde, web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri:

Performans çerezleri, bir internet sitesinin kullanıcı deneyimini optimize etmek ve geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, bir internet sitesinin hızını, yanıt süresini, yüklenme zamanlarını ve genel performansını izlemek ve ölçmek için kullanılır. Bu sayede internet sitesi sahipleri, kullanıcıların siteyi daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve olası sorunları tanımlayarak çözmek için gerekli verilere erişebilirler. Performans çerezleri, kullanıcıların internet sitesini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gezinmelerine yardımcı olabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcının tercihlerini kaydetmek, belirli ayarları hatırlamak ve İnternet Sitesi’nin kişiselleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Bu çerezler Zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İNTERNET SİTESİ’NDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; tüm kişisel verileri Doraks tarafından işlenen kişiler (“Veri Sahibi”), Doraks ’e başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Başvurularınızı Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Gazi Ethem Paşa Sitesi No: 112/401 Şişli/İstanbul Türkiye adresinde mukim Doraks’e iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurularınıza en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıt verilecektir.

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Son güncellenme tarihi: [Güncelleme tarihi]

+90 216 577 28 48info@doraks.com.trDoraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah., Kayışdağı Cad. Ozan Veysel Sk. No: 9 / 1 Ataşehir PK 34400 İstanbul - Türkiye