IT altyapıları için
güvenilir, inovatif, kalıcı
çözümler

Hakkımızda

Dorax, 1990 yılından günümüze olan tecrübesi ile IT sektörüne kişiselleştirilmiş, dinamik, uluslararası standartlarda, öncü teknolojileri sunmakta.

Dorax, sektörün kuruluşundan itibaren yer alan tecrübeli kadrosu ve yenilikçi, kaliteyi hedefleyen bakış açısıyla satış, proje, üretim ve AR-GE alanlarında ulusal ve uluslararası alanlarda hizmet vermekte.

İthalat, ihracat ve yurtiçi satış ile başlayan faaliyetlerine proje çalışmalarını ekledi. Sürekli eğitim ve kendini geliştirme prensipleriyle projelerin alanlarını çeşitlendirip, zayıf akım projelerinin yanı sıra, yapı sağlığı projelerini de sunduğu nitelikli hizmetler arasına kattı.

Başarıyla yürüttüğü ve sonuçlandırdığı bu projeler sırasında gözlemlediği ve deneyimlediği ürün eksikliklerini giderme ve ürünleri geliştirme fikirlerinin yanı sıra üretim alanında da faaliyet göstererek kendi markasıyla ürettiği rack kabini aksesuarlarını tüm dünyaya dağıtmakta.

Kesintisiz kalite sağlayan
insan ve teknoloji odaklı
yaklaşımlar

İlkelerimiz


IMG

İnovasyon

Dorax, ürün geliştirmeyi, teknolojinin ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişkenliklerine uyum sağlamayı, sektörel gelişimi önemser. Bu nedenle AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile ürünlerine patentli yenilikler, kullanım kolaylığını ve dayanıklılığı arttırıcı çözümler üretmeye, ekibinin sektör dinamikleri doğrultusunda gelişimine öncelik verir.

IMG

Kalite

Dorax markalı ürünlerin estetik ve kullanıcı dostu olmasının yanı sıra; • uluslararası standartları fazlasıyla karşılaması, • veri, donanım ve insan sağlığını ön planda tutması, • zamana meydan okuyan dayanıklılığı ayırt edici özelliklerindedir.

IMG

Dinamizm

Dorax, başdöndürücü hızla değişim gösteren teknolojik gelişmeler ve yenilikleri yakından takip eder, çözüm üretir, geliştirir ve gelişir. Sunduğu her ürünün, zincirin en güçlü halkası olması için hardware, software ve altyapı çözümlerine en nitelikli yaklaşımları sunar.

IMG

Çözüm Odaklılık

Dorax, firma ve marka olarak insan odaklı çözümlere öncelik verir. Kullanıcıların kısa - uzun vadeli ihtiyaçları ve teknolojik değişimin getirdiği yenilikleri gözönünde bulundurarak en akılcı ve kalıcı ürünlerin sunulmasını hedefler.

Kalite, çevre, doğa,
insan sağlığı ve güvenliği
önceliklidir.

Dorax Yönetim Ekibi, Entegre Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyma ve bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeye karar verme ve iradesini açıkça ortaya koyan Entegre Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi için temel oluşturan, Entegre Yönetim Sistemi Politikası'nı belirlemiş, tüm çalışanlara iletmiş ve anlaşılmasını sağlamıştır. Entegre Yönetim Sistemi Politikası'nın etkinliği, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir. Tüm personelin Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nı ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı, periyodik iletişim toplantıları, iç ve dış denetimler aracılığı ile takip edilmektedir.

Kalite Politikası

İç ve dış müşterilerimizin isteklerini eksiksiz, istenen kalitede ve zamanında karşılamak birinci önceliğimizdir. Müşterilerimizin memnuniyetini ürün ve hizmetimizin kalitesinin belirleyeceğine inanıyoruz. Müşteri memnuniyetini arttırmak en önemli hedefimizdir.

Kaliteden tüm çalışanlarımız sorumludur. Bunun için çalışanlarımızın eğitimine önem veriyor ve gerekli eğitimleri almalarını sağlıyoruz.

Üretimlerimizde kalite seviyemizin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilmesi ve arttırılmasını sağlayacağına inanıyoruz.

Rekabet avantajımızı geliştirmek ve karlılığımızı arttırabilmek için verimsizlik maliyetlerini (gereksiz taşıma, gereksiz stok, işçilik kaybı makine zaman kaybı ve malzeme kaybı vb.) azaltmak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefliyoruz.

Kaliteli ürün için kaliteli girdinin ön şart olduğu bilinciyle, tedarikçilerimizi sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmekteyiz.

DORAKS olarak yasal şartlara ve ulusal ve uluslararası hukuka uyacağımızı taahhüt ederiz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uyulması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesiyle yukarıda belirtilen hedeflere ulaşacağız.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “Önce İnsan” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi ile;
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, risk analizleri sonucu tespit edilen önlemleri ve iyileştirmeleri yaparak iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkileri tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamak,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere uymak,
 • Çalışanlar, tedarikçiler, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlar ile iş birliği yaparak; iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm önlemleri almak, uygulamak, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik etmek,
 • Farkındalığın arttırılması ve bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler verilerek performansı arttırmak
Doraks Teknolojik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası olarak benimsenir.

Çözüm Ortaklarımız


Proje birlikteliği, ürün tedariği, hizmet sağlama gibi konularda verimli ve sonuç odaklı işbirliklerinde bulunduğumuz çözüm ortaklarımız

IMG